5$ Google Play Gift Card USA

Google Play Gift Card ใช้สำหรับเติมเงินเข้าบัญชี Google Play ของผู้ใช้ เพื่อที่จะนำบัญชี Google Play นี้ไปใช้ชำระเงินซื้อแอพ ซื้อเกม หรือเติมเพชร เติมเครดิตในเกมได้โดยที่ไม่ต้องมีบัตรเครดิต การใช้งาน Google Play Gift Card นั้น จะต้องเติมให้ตรงกับโซนประเทศของ Google Play Account ที่ใช้งานอยู่ เช่น หากใช้บัญชี Google Play โซนสหรัฐอเมริกา จะต้องใช้บัตร Google Play Gift Card โซนประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

200.00 บาท
สินค้าจำหน่ายแล้ว : 4,337